Úvod

Jmenuji se Petra Veruňáková a ráda bych Vám představila svoji advokátní kancelář.

Mým cílem je poskytnout Vám komplexní právní službu ušitou přesně na míru Vašim potřebám. Snažím se o dosažení maximální spokojenosti mých klientů v co nejkratším možném termínu. Každý klient a jeho právní případ je jiný, tudíž ke každému z Vás přistupuji individuálně s ohledem na Vaše přání a potřeby. Samozřejmostí je zachování diskrétnosti o Vámi sdělených informacích.

Zvláštní specializaci zapsanou u České advokátní komory mám na obory: rozvod, vypořádání společného jmění manželů, úprava poměrů k nezletilým dětem, ochrana osobnosti, přestupkové právo a trestní právo.

Jsem zapsána jako ex offo obhájce v trestních věcech v Praze. V souvislosti s převodem nemovitostí poskytuji rovněž úschovu peněz.

Vaše starosti na mou hlavu.

Petra Veruňáková - advokátka

O mně

Jsem absolventkou oboru právo a právní věda na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde jsem v roce 2007 promovala a získala oprávnění užívat titul Mgr. V roce 2005 jsem absolvovala šestiměsíční studijní pobyt se zaměřením na evropské právo na Právnické Fakultě Univerzity Rostock v Německu.

Od roku 2007 jsem pracovala jako advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce se sídlem Na Stráži 1306/5, 180 00, Praha 8. V listopadu 2010 jsem úspěšně vykonala na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze obhajobu rigorózní práce na téma Zásah do práva na soukromí způsobený dopravní nehodou a získala tak oprávnění k užívání titulu JUDr. V roce 2011 jsem byla zapsána do seznamu advokátů České advokátní komory a v advokátní kanceláři JUDr. Davida Karabce jsem dále pracovala na pozici zaměstnané advokátky. Od ledna 2012 působím jako samostatná advokátka. Hovořím anglicky, německy, slovensky a ve svém volném čase se snažím osvojit si italštinu.

Poskytuji právní služby ve všech oblastech práva, zejména občanského práva, rodinného práva, trestního práva, přestupkového práva. Ve své praxi spolupracuji i s jinými advokátními kancelářemi a patentovými kancelářemi a právní služby poskytuji jak jednotlivcům, tak i firmám.

Ve své praxi kladu důraz na mimosoudní řešení sporů, neboť je pro klienty rychlejší a levnější. V letech 2011 a 2012 jsem se účastnila projektu Evropské zkušenosti v mediaci a jejich implementace do českého právnického prostředí (Mediace pro advokáty), který probíhal ve spolupráci s Bruselskou advokátní komorou a Českou advokátní komorou. V této souvislosti nabízím svým klientům služby zapsaného mediátora.

Svůj volný čas trávím aktivně s rodinou zejména při vysokohorské turistice, lyžování nebo cyklistice a ráda si přečtu i dobrou knihu.

Moje služby

Rodinné právo

Poskytuji právní poradenství zejména v těchto oblastech rodinného práva:

 • rozvod manželství včetně majetkového vypořádání
 • svěření nezletilého dítěte do péče
 • určení, zvýšení, snížení výživného
 • úprava styku s nezletilým dítětem
 • určení a popření otcovství

Občanské právo

Poskytuji právní poradenství zejména v těchto oblastech občanského práva:

 • sepis smluv (např. kupní smlouvy na prodej nemovitosti, nájemní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o půjčce)
 • posouzení nároku na náhradu škody
 • posouzení nároku na náhradu nemajetkové újmy
 • sepisování, podání a zastupování klientů před soudy
 • vymáhání pohledávek

Trestní právo

Poskytuji právní poradenství zejména v těchto oblastech trestního práva:

 • obhajoba klientů
 • zastupování poškozených v adhezním řízení
 • právní pomoc při podání vysvětlení

Přestupkové právo

Poskytuji právní poradenství zejména v těchto oblastech přestupkového práva:

 • zastupování před správními orgány

Pracovní právo

Poskytuji právní poradenství zejména v těchto oblastech pracovního práva:

 • sepis pracovně právní smluvní dokumentace
 • zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů

Obchodní právo

Poskytuji právní poradenství zejména v těchto oblastech obchodního práva:

 • zakládání obchodních společností a provádění všech změn
 • sepis smluvní agendy
 • zastupování před soudy


Chtěli byste vědět více?

Kontaktujte mě

Moje odměna

Smluvní

 • hodinová sazba se dle povahy věci a časové náročnosti pohybuje v rozmezí 2.000 Kč až  2.500 Kč
 • paušální odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem vždy dohodnuta předem při převzetí zastoupení ve věci

Mimosmluvní

 • dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů (advokátní tarif).

Rozsah právních služeb a výši odměny za jednotlivé právní kroky s Vámi vždy dopředu projednám a vzájemně si je odsouhlasíme. Po podpisu plné moci Vám vystavím zálohovou fakturu a po jejím zaplacení začnu na Vašem případu pracovat.

Kromě odměny má advokát nárok na náhradu hotových výdajů. Jedná se například o cestovné mimo Prahu, soudní a správní poplatky, náklady za překlady, znalecké posudky, notářské zápisy, opisy apod. Na tyto náklady Vás vždy dopředu upozorním.

Povinné informace pro spotřebitele: Případné spory mezi spotřebiteli (tj. osobami nejednajícími v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání) a advokáty či patentovými zástupci je možno řešit v souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění dle zákona č. 378/2015 Sb. mimosoudně u orgánu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

Příslušným orgánem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora (http://www.cak.cz).

Reference

GDPR

Informační povinnost advokáta ve vztahu k ochraně osobních údajů:

Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou na základě smlouvy klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES. Informace pro klienta při přijetí osobních údajů advokátem jsou uvedeny níže.

Více informací níže: Poučení klienta

Kontakt

...
JUDr. Petra Veruňáková

 • Želivská 373/20
 • 198 00 Praha 9, Česká republika
 •  
 • Datová schránka: 72af9kx
 • mobil: +420 777 147 296
 • e-mail: petra@verunakova.cz

Povinné údaje:

 • Zápis u České advokátní komory pod ev. č. 13606
 • IČO: 73627950 (nejsem plátce DPH)
 • Číslo účtu: 2901124595/2010

Otevírací doba:

 • Dle předchozí telefonické domluvy.

 

Jak se k nám dostanete:

 • MHD například tramvají na zastávku Bulovka nebo autobusem na zastávku Čertův vršek. Za 5 minut chůze jste u nás.
 • Parkování je obvykle dostupné přímo před kanceláří nebo v postranních ulicích. V okolí advokátní kanceláře zatím není zprovozněna zóna placeného parkování.

.